naš smještaj u nP sutjeska – green villas tjentište

Smještaj nP sutjeska

Green villas tjentište

raspolaže sa

privatni bazen za sve goste

seminarska sala

osiguran parking za sve

prostrano dvorište

kapacitet za 40 osoba

restoran

green villas tjentište

Green villas tjentište

20% popusta na smještaj
za sve koji rezervišu neku od avantura

#greenvillastjentiste